Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi – I
 • Temel Kavramlar
 • Osmanlı Devleti ve Osmanlı’da Yenileşme Hareketleri
 • Osmanlı Devleti’nin Gerileme Nedenleri
 • Avrupa’daki Gelişmeler: Sanayi İnkılabı,Fransız İhtilali
 • Genç Osmanlılar,Meşrutiyet,İttihat ve Terakki
 • Meşrutiyet Dönemi,Trablusgarp ve Balkan Savaşı
 • I. Dünya Savaşı : Savaşın Sebepleri,Osmanlı Devleti’nin Savaştığı Cepheler,Gizli Antlaşmalar,SavaşınSonuçları, Mondoros Mütarekesi ve Osmanlı Devletinin Paylaşılması
 • Milli Mücadele : Hazırlık Dönemi
 • Cemiyetler,Kuvay-ı Milliye
 • Kongreler : Bölgesel Kongreler,Erzurum Kongresi,Sivas Kongresi
 • Son Osmanlı Mebusan Meclisi ve Misak-ı Milli
 • TBMM’nin Açılması ve Yeni Türk Türk Devleti’nin Oluşumu
 • Milli Mücadelede Cepheler : Doğu,Güney ve Batı Cepheleri
 • Mudanya Mütarekesi ve Lozan Antlaşması

Linklerimiz

Misyon

Vizyon

İletişim

Akdeniz Üniversitesi
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi 07070 Antalya
Tel: 0 242 310 17 59
Tel: 0 242 310 69 25 - fax