Kuruluş Amacı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ ARAŞTIRMA-UYGULAMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN KURULUŞ AMACI

11.06.1997 tarih ve 23016 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren “Akdeniz Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma-Uygulama Merkezi Yönetmeliği”nde belirtilen Merkez Müdürlüğü’nün amaç ve görevleri şunlardır:

1- Anayasal düzeni koruyucusu, milli birlik ve beraberliği sağlayıcı, Türk Milletini Atatürkçü düşünce, Atatürk İlke ve İnkılapları doğrultusunda ve Milli Kültür, Ülkü ve değerleri etrafında bütünleştirici araştırma ve incelemeler yapmak,

2- Türklüğü, Türk Milletini, Türk Vatanını ve devletin geleceğini ilgilendiren bütün konularda inceleme ve araştırmalar yapmak, konferans, seminer, sempozyum ve paneller düzenlemek,

3- Yapılan araştırma ve incelemelerde elde edilen sonuçları yaymak,

4- Yukarıda belirtilen konularda yurtdışında ve yurtiçindeki öğrenim kurumları dahil kamu tüzel kişileri ile özel kişiler tarafından yapılan çalışmaları takip ve teşvik etmek,

5- Üniversitemiz Fakülte ve Yüksekokullarında okutulmakta olan “Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi” derslerini verecek öğretim elemanlarının organizasyonunu yapmak.

Linklerimiz

Misyon

Vizyon

İletişim

Akdeniz Üniversitesi
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi 07070 Antalya
Tel: 0 242 310 17 59
Tel: 0 242 310 69 25 - fax