Merkezimizce Gerçekleştirilen Faaliyetler

ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILAP TARİHİ ARAŞTIRMA-UYGULAMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN KURULUŞUNDAN İTİBARENGERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER


 • OCAK 1992:

Konferans: KUZEY KOMŞULARINDAKİ SON GELİŞMELER ve TÜRKİYE

Konuşmacı: Coşkun KIRCA: E.Büyükelçi, İstanbul Milletvekili ve Gazeteci-Yazar


 • NİSAN 1992:

Konferans: “MADDİ VE MANEVİ KÜLTÜR UNSURLARI BAKIMINDAN

ANADOLU KÜLTÜR BİRLİĞİ”

Konuşmacı: Prof. Dr. Abdülhaluk ÇAY


 • NİSAN 1992:

Konferans: “TÜRK KÜLTÜRÜ”

Konuşmacı: Yaşar KEMAL: Yazar


 • NİSAN 1992:

Konferans: “ATATÜRK MİLLİYETÇİLİĞİ”

Konuşmacı: Prof. Dr. Yaşar YÜCEL


 • NİSAN 1992:

Konferans: “ÜLKEMİZİ TEHDİT EDEN ERMENİ VE KÜRT TERÖRÜ”

Konuşmacı: Prof. Dr. Çetin YETKİN


 • NİSAN 1992:

Konferans: “ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE VE ULUSAL BÜTÜNLÜK”

Konuşmacı: Necdet EKİNCİ


 • MAYIS 1992:

Panel: “KEMALİZM’İN GÜNCELLİĞİ”

Konuşmacılar:Prof. Dr. Rıdvan Kurt TOKAY,

Prof. Dr. Çetin YETKİN,

Dr. Hakkı DEMİREL

Necdet EKİNCİ


 • MAYIS 1992:

Konferans: “ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCEDE ÇAĞDAŞLAŞMA”

Konuşmacı: Necdet EKİNCİ


 • MAYIS 1992:

Konferans: “ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE VE BU DÜŞÜNCE İÇERİSİNDE LAİKLİĞİN

YERİ VE ÖNEMİ”

Konuşmacı: Yrd. Doç. Dr. Oğuz KARAGÖZ tarafından Antalya Emniyet Teşkilatı

Mensuplarına hitaben verilmiştir.


 • MAYIS 1992:

Konferans: “ATATÜRK VE GENÇLİK”

Konuşmacı: Yrd. Doç. Dr. Oğuz KARAGÖZ tarafından Antalya Meslek

Yüksekokulu Öğretim Elemanları ve Öğrencilerine hitaben verilmiştir.


 • EYLÜL 1992:

Konferans: “ATATÜRK, ATATÜRKÇÜLÜK, LAİKLİK”

Konuşmacı: Necdet EKİNCİ tarafından Antalya Valiliği ve Emniyet Müdürlüğü’ne

hitaben verilmiştir.


 • KASIM 1992:

Konferans: “TARİHİ GELİŞİM SÜRECİNDE MİLLİYET DUYGUSUNUN ORTAYA

ÇIKMASI”

Konuşmacı: Necdet EKİNCİ tarafından Antalya Valiliği ve Emniyet Müdürlüğü’ne

hitaben verilmiştir.


 • OCAK 1993:

Konferans: “ATATÜRK MİLLİYETÇİLİĞİ VE TERÖR”

Konuşmacı: Prof. Dr. Çetin YETKİN tarafından Alanya Kaymakamlığı’na hitaben

verilmiştir.


 • OCAK 1993:

Konferans: “DÜNDEN BUGÜNE EMPERYALİZM VE TÜRKİYE”

Konuşmacı: Necdet EKİNCİ tarafından Alanya Kaymakamlığı’na hitaben

verilmiştir.


 • ŞUBAT 1993:

Konferans: “ATATÜRK, LAİKLİK VE DEMOKRASİ”

Konuşmacı: Prof. Dr. Çetin YETKİN tarafından  İzcilik Haftası nedeniyle Lise

öğrencilerine hitaben verilmiştir.


 • ŞUBAT 1993:

Konferans: “ATATÜRK’ÜN MİLLET VE MİLLİYETÇİLİK ANLAYIŞI”

Konuşmacı:  Prof. Dr. Çetin YETKİN


 • MART 1993:

Konferans: “KÜLTÜR ALANINDA ÇAĞDAŞLAŞMA”

Konuşmacı: Necdet EKİNCİ


 • MART 1993:

Konferans: “DÜNDEN BUGÜNE EMPERYALİZM VE TÜRKİYE”

Konuşmacı: Necdet EKİNCİ tarafından Turist Rehberlerine hitaben verilmiştir.


 • MART 1993:

Konferans: “ATATÜRKÇÜLÜK VE LAİKLİK”

Konuşmacı: Necdet EKİNCİ tarafından Kara Kuvvetleri Komutanlığı Mensuplarına

hitaben verilmiştir.


 • 26-27 NİSAN 1993:

Sempozyum: “1. AKDENİZ YÖRESİ TÜRK TOPLULUKLARI SOSYO-KÜLTÜREL

YAPISI (TAHTACILAR)”

Konuşmacılar:Prof. Dr. Çetin YETKİN

Giray ERCENK

Prof. Dr. Ahmet Yaşar OCAK

Dr. Khristina KEHL

Nejat BİRDOĞAN

Musa SEYİRCİ

Dr. Anke OTTER BEAUJEN

Prof. Dr. Mehmet Fuat BOZKURT

Doç. Dr. Atilla ERDEN

Prof. Dr. Frederich De JONG

Prof. Dr. Fahrettin KIRZIOĞLU

Prof. Dr. Neriman KIRZIOĞLU

Dr. Yaşar Kaya KALAFAT

Dr. İsmail ENGİN.


 • MAYIS 1993:

Konferans: “TARİHTE TÜRK-YAHUDİ İLİŞKİLERİ”

Konuşmacı: Prof. Dr. Çetin YETKİN tarafından Tel Aviv Üniversitesinde verilmiştir.


 • MAYIS 1993:

Konferans: “ATATÜRK İLKELERİ VE DAYANDIĞI TARİHİ TEMELLER”

Konuşmacı: Prof. Dr. Çetin YETKİN


 • MAYIS 1993:

Konferans: “ATATÜRK VE MİLLİYETÇİLİK”

Konuşmacı: Necdet EKİNCİ tarafından Emniyet Teşkilatı Mensuplarına hitaben

verilmiştir.


 • TEMMUZ 1993:

Konferans: “DÜŞÜNCE SİSTEMİNDE MİLLİ BİRLİĞİN YERİ VE ÖNEMİ”

Konuşmacı: Uzman Necdet EKİNCİ


 • EYLÜL 1993:

Konferans: “DÜŞÜNCE SİSTEMİNDE DEVLET VE KAVRAMI”

Konuşmacı: Uzman Necdet EKİNCİ


 • KASIM 1993:

Konferans: “DÜŞÜNCE SİSTEMİNDE LAİKLİĞİN YERİ VE ÖNEMİ”

Konuşmacı: Prof. Dr. Çetin YETKİN


 • KASIM 1993:

Konferans: “ATATÜRKÇÜLÜK VE MİLLİYETÇİLİK”

Konuşmacı: Necdet EKİNCİ tarafından İl Mülki Amirlerine hitaben verilmiştir.


 • KASIM 1993:

Konferans: “TARİHİ GELİŞİM SÜRECİNDE MİLLİYET DUYGUSUNUN ORTAYA

ÇIKMASI”

Konuşmacı: Necdet EKİNCİ tarafından Antalya Valiliği Emniyet Müdürlüğü’ne

hitaben verilmiştir.


 • ARALIK 1993:

Konferans: “ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE SİSTEMİNDE LAİKLİĞİN YERİ VE ÖNEMİ”

Konuşmacı: Prof. Dr. Çetin YETKİN tarafından Emniyet Teşkilatı Mensuplarına

hitaben verilmiştir.


 • 23 MAYIS 1994:

Konferans: “ATATÜRK İLKE VE DEVRİMLERİ”

Konuşmacı: Prof. Dr. Musa ÇADIRCI tarafından Sosyal Sigortalar Kurumu “Aday

Personelin Eğitimi” programı çerçevesinde vermiştir.


 • 07 NİSAN 1995:

Konferans: “1. MECLİSTE MUHALEFET”

Konuşmacı: Yrd. Doç. Dr. Nurşen MAZICI


 • 07 AĞUSTOS 1995:

Konferans: “OSMANLI’DAN CUMHURİYETE BATILAŞMA ÇABALARI VE

GÜNÜMÜZE ETKİLERİ”

Konuşmacı: Öğr. Gör. Necdet EKİNCİ


 • 06 KASIM 1995:

Konferans: “ATATÜRK’ÜN DEVLET ADAMLIĞI ANLAYIŞI”

Konuşmacı: Prof. Dr. Musa ÇADIRCI


 • 25 NİSAN 1996:

“ULUSAL EGEMENLİK HAFTASI” nedeniyle Meclis Eski Başkanı ve Aydın Milletvekili İsmet SEZGİN tarafından, “ULUSAL EGEMENLİK KAVRAMI ve

PARLAMENTONUN İŞLEVİ” konulu bir konferans verilmiştir.


 • 24 EKİM 1996:

Panel: “TÜRK ORDUSU ve LAİKLİK”

Konuşmacılar: Prof. Dr. Çetin YETKİN: Merkez Müdürü

Dr. Alev COŞKUN: Turizm Eski Bakanı ve Cumhuriyet Gazetesi

Yönetim Kurulu Başkanı

Celil GÜRKAN: E.Tümgeneral

Prof. Dr. Nejat KAYMAZ: Ankara Ünv. Dil-Tarih-Coğ.Fak.Öğr.Üy.

Ali SİRMEN: Gazeteci-Yazar (Milliyet)

Kemal YAVUZ: E. Orgeneral


 • 11 KASIM 1996:

Panel: “ATATÜRK, KÜLTÜR ve SANAT”

Konuşmacılar: Prof. Dr. Çetin YETKİN: Merkez Müdürü

Prof. Dr. Seçil AKGÜN: ODTÜ Tarih Bölümü Başkanı

Prof. Dr. Musa ÇADIRCI: Akdeniz Üniversitesi Tarih Bölümü Bşk.

Sami KARAÖREN: Gazeteci-Yazar

Fikret OTYAM: Gazeteci-Yazar, Ressam

Resital: Anjelika HİMALAYA: Kompozitör-Piyanist


 • 21 MART 1997:

Panel: “NEVRUZ’UN TÜRK KÜLTÜRÜNDEKİ YERİ”

Konuşmacılar: Prof. Dr. Hasan ÖZDEMİR: Ank.Ünv. DTCF Öğretim Üyesi

Doç. Dr. Gürbüz ENGİNER: Ank.Ünv. DTCF Öğretim Üyesi

Yrd. Doç. Dr. Atilla ERDEN: Ank.Ünv. DTCF Öğretim Üyesi

Yrd. Doç. Dr. Muhtar KUTLU: Ank.Ünv. DTCF Öğretim Üyesi


 • 04 NİSAN 1997:

Konferans: “ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE”

Konuşmacı: Prof. Dr. Musa ÇADIRCI


 • 06 AĞUSTOS 1997:

Konferans: “ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE”

Konuşmacı: Öğr. Gör. Dr. Necdet EKİNCİ


 • 05 KASIM 1997:

Konferans: “ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE”

Konuşmacı: Öğr. Gör. Dr. Muhammet GÜÇLÜ


 • 20 ARALIK 1997:

Panel: “GÜNÜMÜZDE ATATÜRK VE CUMHURİYET AÇISINDAN TÜRKİYE

(Türkiye’ye Yönelen Tehditler)”

Konuşmacılar: Hanefi ALTAŞ

Hayri BİLDİK

Emin DEĞER

Dr. Necdet EKİNCİ

Fikret OTYAM


 • 3 MART 1998:

Panel: ATATÜRK ve LAİKLİK”

Konuşmacılar: Prof. Dr. Ethem Ruhi FIĞLALI: Muğla Ünv. Rektörü

Prof. Dr. Azmi SÜSLÜ: Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek

Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi Başkanı

Dr. Necdet EKİNCİ: Merkez Müdürü


 • 20 MART 1998:

Panel: “TÜRK TARİHİ ve KÜLTÜRÜ’NDE NEVRUZ”

Katılımcılar:   Prof. Dr. Ethem Ruhi FIĞLALI: Muğla Ünv. Rektörü,

Atatürk Araştırma Merkezi Bilim Kurulu Üyesi

Prof. Dr. Reşat GENÇ: Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek

Kurumu Başkanı

Prof. Dr. Sadık TURAL: Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek

Kurumu Atatürk Kültür Merkezi Başkanı

Prof. Dr. Cevat HEYET: Tahran Üniversitesi Öğretim Üyesi

Dr. Müjgan CUNBUR: Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek

Kurumu Üyesi


 • 1 NİSAN 1998:

Konferans: KIBRIS SORUNUNA GENEL BAKIŞ

Konuşmacılar: Hakkı ATUN: K.K.T.C. Meclis Başkanı

Dr. M. Ali Galip ALÇITEPE tarafından derlenen; “Fotoğraf ve

Karikatürlerle Türk-Yunan İlişkileri ve Kıbrıs Sorunu” konulu

serginin açılışı.


 • 01 NİSAN 1998:

Konferans: “75. YILINDA CUMHURİYETİN İLANI MESELESİ VE TEMEL

NİTELİKLERİNE İLİŞKİN DÜŞÜNCELER”

Konuşmacı: Okt.Salih TUNÇ tarafından Antalya Valiliğinde, İl merkezi ve İlçelerde görev yapan kamu görevlilerine hitaben verilmiştir.


 • 29 NİSAN 1998:

Panel: “ATATÜRK ve LAİKLİK”

Konuşmacılar:Dr. Necdet EKİNCİ

Dr. Ali Galip ALÇITEPE

Okt. Salih TUNÇ


 • 03 MAYIS 1998:

Konferans: “CUMHURİYETİN 75. YILINDA TÜRKİYE’NİN KOMŞULARI ve

TERÖRİZM”

Konuşmacı: Dr. Ali Galip ALÇITEPE


 • 11 MAYIS 1998:

Konferans: “ATATÜRKÇÜLÜK ve TÜRKİYE CUMHURİYETİ BAKIMINDAN

ÖNEMİ”

Konuşmacı: Dr. Ali Galip ALÇITEPE.


 • 14 MAYIS 1998:

Panel: “ÜNİVERSİTE GENÇLİĞİ ÜZERİNDE UYGULANMAK İSTENEN TERÖR

VE KAYNAKLARI”

Konuşmacılar: Natık CANCA: Antalya Emniyet Müdürü

Dr. Necdet EKİNCİ

Dr. Ali Galip ALÇITEPE


 • 22 MAYIS 1998:

Konferans: “75. YILINDA CUMHURİYET ve TEMEL NİTELİKLERİ ÜZERİNE

DÜŞÜNCELER”

Konuşmacı: Okt. Salih TUNÇ


 • 03 TEMMUZ 1998:

Konferans: “75. YILINDA TÜRKİYE’NİN KOMŞULARI ve TERÖRİZM” konulu Konuşmacı: Dr.Ali Galip ALÇITEPE


 • 24 TEMMUZ 1998:

Konferans: “LAİKLİK NEDİR?”

Konuşmacı: Dr. Ali Galip ALÇITEPE.


 • 29 TEMMUZ 1998:

Konferans: “ATATÜRK’Ü ANLAYABİLMEK”

Konuşmacı: Dr. Necdet EKİNCİ.


 • 23 EYLÜL 1998:

Konferans: “LAİK-ANTİLAİK AYRIMCILIĞINI ÖNLEYİCİ TEDBİRLER”

Konuşmacı: Dr. Ali Galip ALÇITEPE

 • 23 EYLÜL – 07 EKİM – 23 EKİM 1998:

Konferans: “75. YILINDA CUMHURİYETİN İLANI MESELESİ ve TEMEL

NİTELİKLERİNE İLİŞKİN DÜŞÜNCELER”

Konuşmacı: Okt. Salih TUNÇ


 • 21 EKİM 1998

Konferans: “TÜRKİYE’NİN KOMŞULARI ve TERÖRİZM”

Konuşmacı: Dr. Ali Galip ALÇITEPE


 • 25 EKİM 1998:

Konferans: “LAİKLİK”

Konuşmacı: Dr. Necdet EKİNCİ


 • 26 EKİM 1998

Konferans: “CUMHURİYETİMİZ”

Konuşmacı: Dr. Ali Galip ALÇITEPE tarafından Gölhisar’da verilmiştir.


 • 28 EKİM 1998:

Konferans: “ZARARLI DİNİ FAALİYETLERİN AMAÇ ve HEDEFLERİ”

Konuşmacı: Dr. Ali Galip ALÇITEPE


 • 29 EKİM 1998:

Radyo Konuşması: “75. YILDA CUMHURİYET ve LAİKLİK” (TRT Antalya Radyosu)

Konuşmacı: Dr. Ali Galip ALÇITEPE


 • 02 KASIM 1998:

Konferans: “CUMHURİYETİN 75. YILINDA DÜNYADAKİ GELİŞMELER:

Yeni Dünya Düzeni ve Türkiye”

Konuşmacı: Dr. Necdet EKİNCİ


 • 02 KASIM 1998:

Radyo Konuşması: “CUMHURİYET’İN 75. YILDÖNÜMÜ ve ATATÜRK”

(TRT Antalya Radyosu)

Konuşmacı: Okt. Murat ÖNAL


 • 04 KASIM 1998:

Konferans: “TÜRK – YUNAN  ILİŞKİLERİNDE TERÖRİZM FAKTÖRÜ”

Konuşmacı: Dr. Ali Galip ALÇITEPE.


 • 10 KASIM 1998:

“ATATÜRK’Ü ANMA GÜNÜ”

Konuşmacılar: Dr. Ali Galip ALÇITE

Prof. Dr. Yüksel BİNGÖL.

Gösteri: Kültür Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Sanatçıları


 • 13 KASIM 1998:

Konferans: “LAİKLİK KAVRAMI ve ÖNEMİ”

Konuşmacı: Okt. Murat ÖNAL


 • 18 KASIM 1998:

Konferans: “LAİKLİK-DİN İLİŞKİSİ”

Konuşmacı: Okt. Salih TUNÇ


 • 28 ARALIK 1998:

Konferans: “LAİK EĞİTİM NEDEN GEREKLİDİR?”

Konuşmacı: Dr. Ali Galip ALÇITEPE.


 • 30 ARALIK 1998:

Radyo Konuşması: “DİN ve VİCDAN HÜRRİYETİ, HOŞGÖRÜ, BİRLİK ve

BERABERLİK”

Konuşmacı: Okt. Murat ÖNAL


 • 26 ŞUBAT 1999:

Konferans: “ATATÜRK ve CUMHURİYET”

Konuşmacı: Yekta Güngör ÖZDEN: Anayasa Mahkemesi Emekli Başkanı.


 • 22 MART 1999:

Konferans: “TÜRK TARİHİNDE NEVRUZ”

Konuşmacı: Prof. Dr. İsrafil KURTCEPHE

Gösteri: T.C.Kültür Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Sanatçıları.


 • 05 MAYIS 1999:

Panel: “TERÖR ve UYUŞTURUCU BAĞIMLILIĞI”

Konuşmacılar: Prof. Dr. İsrafil KURTCEPHE: Merkez Müdürü-Fen Edb. Fak. Tarih

Bölümü Başkanı

Prof. Dr. Sunar BİRSÖZ: Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi

Psikiyatri Ana Bilim Dalı Başkanı “Madde Bağımlılığı ve Yarattığı

Psikolojik Sorunlar”

Doç. Dr. Sevinç ÖZEN GÜÇLÜ: Akdeniz Üniversitesi Fen-Edb. Fak.

Öğretim Üyesi ““Terör ve Uyuşturucu Bağımlılığına İlişkin

Sosyolojik Kuramlar”

Yrd. Doç. Dr. Osman Nuri YILDIRIM: Akdeniz Üniversitesi Eğitim

Fak. Öğretim Üyesi “Terör ve Uyuşturucu Bağımlılığının Sosyo-

Ekonomik Nedenleri”

A. Natık CANCA: Antalya Emniyet Müdürü “Üniversite Gençliği

Üzerinde Uygulanmak İstenen Terör ve Kaynakları”


 • 17 MAYIS 1999:

Konferans: “CUMHURİYET ve DEMOKRASİ”

Konuşmacı: Prof. Dr. Yavuz ERCAN.


 • 20 EKİM 1999:

Konferans: “ŞARK MESELESİ ÇERÇEVESİNDE OSMANLI

İMPARATORLUĞU’NUN  PAYLAŞILMASI”

Konuşmacı: Prof. Dr. İsrafil KURTCEPHE Merkez Müdürü-Fen Edebiyat Fakültesi

Tarih Bölümü Başkanı


 • 25 EKİM 1999:

Makale Yarışması: “TAASSUPTAN ÇAĞDAŞLIĞA; LAİKLİK”

Merkezimiz tarafından düzenlenmiştir.


 • 27 EKİM 1999:

Konferans: “ATATÜRK İLKELERİ ve TÜRKİYE’YE YÖNELİK İÇ ve DIŞ

TEHDİTLER”

Konuşmacı: Prof. Dr. İsrafil KURTCEPHE


 • 10 KASIM 1999:

“ATATÜRK’Ü ANMA GÜNÜ”

Konferans: “ATATÜRK ve EĞİTİM”

Konuşmacı: Prof. Dr. Hüseyin KORKUT

Ayrıca Merkezimiz Öğretim Elemanları tarafından, TRT Antalya Radyosu’nda; “Atatürkçülük, Atatürkçü Düşünce ve Devrimler” hakkında konuşmalar yapılmıştır.


 • 17 KASIM 1999:

Konferans: “MÜTAREKE DÖNEMİNDEN, CUMHURİYETE GEÇİŞ”

Konuşmacı: Merkez Müdür Yardımcısı Dr. Salih TUNÇ


 • 11 OCAK 2000:

Konferans: “TÜRK ÖRF ve ADETLERİ, TÜRK KÜLTÜRÜ, TÜRK MİLLETİNİN

HASLETLERİ”

Konuşmacı: Merkez Müdür Yardımcısı Dr. Salih TUNÇ


 • 23 ŞUBAT 2000:

Konferans: “ATATÜRKÇÜLÜK ve CUMHURİYETİMİZE YÖNELİK TEHDİTLER”

ve “Cumhuriyetimize ve Türk Toplumuna Yönelik Sistemli, Planlı,

Çok Merkezli Tehditlerin Önlenmesi, Atatürkçü Düşünce, Atatürk

İlke ve İnkılapları Doğrultusunda Gençler Yetiştirilmesi ve Öğretim

Elemanlarının Bu Konulardaki bilgilerinin Tazelenmesi”

Konuşmacı: Prof. Dr. İsrafil KURTCEPHE.


 • 10 NİSAN 2000:

Konferans: “TÜRK TARİHİ ve KÜLTÜRÜNDE NEVRUZ”

Konuşmacı: Prof. Dr. İsrafil KURTCEPHE


 • 21 NİSAN 2000:

Konferans: “SURİYE’DEKİ TÜRK KÜLTÜR ve TARİHİ ESERLERİ İLE

TÜRK’LERİN  SURİYE’DEKİ SOSYAL ve İKTİSADİ DURUMLARI”

Konuşmacı: Afif BAHNASSİ: Şam Üniversitesi Güzel Sanatlar Fak.Dekanı


 • 21 NİSAN 2000:

Konferans: “MÜTAREKE DÖNEMİNDE MUSTAFA KEMAL PAŞA’NIN

İSTANBUL’DAKİ FAALİYETLERİ (13 KASIM 1918 – 16 MAYIS 1919)”

Konuşmacı: Merkez Müdür Yardımcısı Dr. Salih TUNÇ


 • 09 MAYIS 2000:

Panel. LAİK DEMOKRATİK CUMHURİYETE VE TOPLUMA YÖNELİK

TEHDİTLER”

Konuşmacılar: Prof. Dr. İsrafil KURTCEPHE: Merkez Müdürü-Fen Edebiyat

Fakültesi Tarih Bölümü Başkanı

A. Natık CANCA: İl Emniyet Müdürü

Doç. Dr. Ali ÇAĞLAR: Hacettepe Ünv. İ.İ.B.F. Kamu Yönetimi

Bölümü Öğretim Üyesi.

Doç. Dr. Meral SAĞIR: Akdeniz Ünv. İ.İ.B:F. Kamu Yönetimi

Bölümü Öğretim Üyesi.


 • 09 EKİM 2000:

Konferans: “MÜTAREKE DÖNEMİNDE MUSTAFA KEMAL PAŞA’NIN

İSTANBUL’DAKİ FAALİYETLERİ (13 KASIM 1918 – 16 MAYIS 1919)”

Konuşmacı: Dr. Salih TUNÇ tarafından Burdur Topçu Tugayı’nda verilmiştir.


 • 10 KASIM 2000:

“ANMA GÜNÜ” Ulu Önder ATATÜRK’ün aramızdan ayrılışının 62. yıldönümü nedeniyle  düzenlenmiştir.

Katılımcılar:   Prof. Dr. İsrafil KURTCEPHE

Gösteri: T.C.Kültür Bakanlığı Devlet Opera Ve Balesi Genel Müdürlüğü

Sanatçıları.


 • 10 KASIM 2000:

Konferans: ATATÜRKÇÜLÜK”

Konuşmacı: Merkezimiz Okutmanı Meltem Begüm SAATÇI tarafından, Manavgat Milli Eğitim Müdürlüğü’nde verilmiştir.


 • 09 OCAK 2001:

Konferans: “TÜRK ÖRF ve ADETLERİ, TÜRK KÜLTÜRÜ, TÜRK MİLLETİ’NİN

HASLETLERİ”

Konuşmacı: Dr. Salih TUNÇ.


 • 16 ŞUBAT 2001:

Konferans: “ATATÜRK DEVRİMLERİ ve YORUMLARI”

Konuşmacı: Prof. Dr. İsrafil KURTCEPHE.


 • 20-21 MART 2001:

ETV’de “TÜRK TARİH ve KÜLTÜRÜ’NDE NEVRUZ” konulu konuşma.

Konuşmacı: Prof. Dr. İsrafil KURTCEPHE


 • 05-09 NİSAN 2001:

Konferans: “ATATÜRK DÖNEMİ’NDE EKONOMİ ve LAİKLİK”

Konuşmacı: Okt. Murat ÖNAL.


 • 06-16 NİSAN 2001:

Panel: “SÖZDE ERMENİ SORUNU”

Konuşmacılar: Prof. Dr. İsrafil KURTCEPHE

Doç. Dr. Nurşen MAZICI

Merkez Müdür Yardımcısı Dr. Salih TUNÇ.


 • 07-22 NİSAN 2001:

Radyo Konuşması: “ATATÜRKÇÜLÜK” (TRT Antalya Radyosu)

Konuşmacı: Okt.Meltem Begüm SAATÇI


 • 08-23 NİSAN 2001:

Radyo Konuşması: “ULUSAL EGEMENLİK ve ÇOCUK BAYRAMI”

(TRT Antalya Radyosu)

Konuşmacı: Merkez Müdür YardımcısıDr. Salih TUNÇ


 • 09 NİSAN 2001:

Konferans: “TÜRK MİLLETİ’NİN HASLETLERİ, ÖRF-ADETLERİ, TÜRK KÜLTÜRÜ”

Konuşmacı: Merkez Müdür Yardımcısı Dr. Salih TUNÇ.


 • 04 MAYIS 2001:

Panel: “LAİK DEMOKRATİK CUMHURİYET’E ve TOPLUMA YÖNELİK

TEHDİTLER”

Konuşmacılar: Prof. Dr. İsrafil KURTCEPHE: Merkez Müdürü ve Fen-Edb.Fak.

Tarih Bölümü Başkanı

Hilmi ÖZER: İl Emniyet Müdürü Yardımcısı

Doç. Dr. Ali ÇAĞLAR: Hacettepe Ünv. İ.İ.B.F. Kamu Yönetimi

Bölümü Öğretim Üyesi.


 • 11 MAYIS 2001:

Konferans: “ATATÜRKÇÜLÜK ve YORUMLARI”

Konuşmacı: Prof. Dr. İsrafil KURTCEPHE.

 • 09 TEMMUZ 2001:“TÜRK MİLLETİ’NİN HASLETLERİ, ÖRF-ADETLERİ ve TÜRK KÜLTÜRÜ” konulu konferans.

Konuşmacı: Dr.Salih TUNÇ.


 • 30 AĞUSTOS 2001:Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi’nin 79. Yıldönümü” nedeniyle ETV’de Prof.Dr.İsrafil KURTCEPHE konuşma yapmıştır.

 • 29 EKİM 2001:

ETV’de Cumhuriyetimizin kuruluşunun 78. yıldönümü nedeniyle “ATATÜRK ve CUMHURİYET” konulu bir söyleşi gerçekleştirilmiştir.

Konuşmacılar: Prof. Dr. İsrafil KURTCEPHE

Merkez Müdürü Yrd. Doç. Dr. Salih TUNÇ.


 • 12 KASIM 2001: “ATATÜRK’Ü ANMA GÜNÜ” düzenlenmiştir.

Konuşmacı: Prof.Dr.Hüsnü GÖKSEL: Başkent Üniversitesi Öğr.Üyesi

“Atatürk’e Veda”


 • 10 ARALIK 2001:

Konferans: “ATATÜRKÇÜLÜK”

Konuşmacı: Prof.Dr.İsrafil KURTCEPHE tarafından Denizli Tugay Komutanlığı’nda gerçekleştirilmiştir.


 • 11 ARALIK 2001:

Konferans: “ATATÜRKÇÜLÜK”

Konuşmacı: Prof.Dr.İsrafil KURTCEPHE tarafından Burdur Topçu Tugay Komutanlığı Yardımcılığı’nda gerçekleştirilmiştir.


 • 08 OCAK 2002:

Konferans: “TÜRK MİLLETİ’NİN HASLETLERİ, ÖRF-ADETLERİ, TÜRK KÜLTÜRÜ”

Konuşmacı: Yrd. Doç. Dr. Salih TUNÇ tarafından Burdur Topçu Tugay Komutanlığı Yardımcılığı’nda gerçekleştirilmiştir.


 • 04 ŞUBAT 2002:

Konferans: “ATATÜRKÇÜLÜK”

Konuşmacı: Prof.Dr.İsrafil KURTCEPHE tarafından İzmir Ege Deniz-Saha Bölge Komutanlığı’nda gerçekleştirilmiştir.


 • 11-12 ŞUBAT 2002:

Maraş’ın Kurtuluş Günü anısına, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi tarafından, “MARAŞ’TA ERMENİ KATLİAMI” konulu panel düzenlenmiştir.

Katılımcılar:   Prof. Dr. Sadık TURAL

Prof. Dr. Yaşar AKBIYIK

Prof. Dr. Taciser ONUK

Prof. Dr. Haluk TOKUÇOĞLU

Prof. Dr. İsrafil KURTCEPHE.


 • 18 MART 2002:

Konferans: “ÇANAKKALE ZAFERİ’NİN TÜRK ve DÜNYA TARİHİ BAKIMINDAN

ÖNEMİ”

Konuşmacı: Prof. Dr. İsrafil KURTCEPHE.


 • 21 MART 2002:

Konferans: “TÜRK TARİHİ ve KÜLTÜRÜNDE NEVRUZ”

Konuşmacı:Prof. Dr. İsrafil KURTCEPHE.


 • 25 MART 2002:

Konferans: “ATATÜRKÇÜLÜK”

Konuşmacı: Prof. Dr. İsrafil KURTCEPHE tarafından Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı’nda gerçekleştirilmiştir


 • 30 MART 2002:

Antalya’da yerel yayın yapan KANAL VIP TV’de “SÖZDE ERMENİ MESELESİ” konulu söyleşiye Prof. Dr. İsrafil KURTCEPHE katılmışlardır.


 • 08 NİSAN 2002:

Konferans: “TÜRK MİLLETİ’NİN HASLETLERİ, ÖRF-ADETLERİ ve TÜRK

KÜLTÜRÜ”

Konuşmacı: Yrd. Doç. Dr. Salih TUNÇ tarafından Burdur Topçu Tugay Komutanlığı’nda gerçekleştirilmiştir.


 • 24 NİSAN 2002:

Radyo Konuşması:  “ERMENİ MESELESİ” (TRT Antalya Radyosu)

Konuşmacı: Prof. Dr. İsrafil KURTCEPHE


 • 02 MAYIS 2002:

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinde, “ERMENİ MESELESİ” konulu panele, Prof. Dr. İsrafil KURTCEPHE katılmışlardır.


 • 02 MAYIS 2002:

Konferans: “TÜRKİYE KIBRIS-AVRUPA BİRLİĞİ İLİŞKİLERİ ve KIBRIS

SORUNUNUN ÇÖZÜMÜ”

Konuşmacı: Merkez Müdürlüğümüzde ders ücretli olarak görev yapan Emekli GeneralDr. Halil ŞİMŞEK.


 • 10 MAYIS 2002:

Panel: “SÖZDE ERMENİ SOYKIRIMI SORUNU”

Konuşmacılar: Prof. Dr. Yavuz ERCAN

Prof. Dr. İsrafil KURTCEPHE

E.Büyükelçi Ömer Engin LÜTEM

Yrd. Doç. Dr. Mustafa DAŞ


 • 16 MAYIS 2002:

Konferans: “19 MAYIS’TAN CUMHURİYETE GİDEN YOL”

Konuşmacı: Prof. Dr. İsrafil KURTCEPHE


 • 17 MAYIS 2002:

Panel: “LAİK DEMOKRATİK CUMHURİYETE ve TOPLUMA YÖNELİK

TEHDİTLER”

Konuşmacılar: Prof. Dr. Mimar TÜRKKAHRAMAN

Dr. Halil ŞİMŞEK

Mustafa ÖZGÜR


 • 05 HAZİRAN 2002:

Konferans: “ERMENİ MESELESİ”

Antalya’daki tüm orta dereceli okulların Tarih-Coğrafya Öğretmenlerine Prof. Dr. İsrafil KURTCEPHE tarafından verilmiştir.


 • 08 TEMMUZ 2002:

Konferans: “TÜRK MİLLETİNİN HASLETLERİ, ÖRF-ADETLERİ, ve TÜRK

KÜLTÜRÜ”

Konuşmacı: Yrd. Doç. Dr. Salih TUNÇ tarafından, Burdur Topçu Tugay Komutanlığı’nda verilmiştir.


 • 30 AĞUSTOS 2002:

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi’nde “19 MAYIS’TAN, 30 AĞUSTOS’A” konulu panel düzenlenmiştir.

Konuşmacılar:Prof. Dr. İsrafil KURTCEPHE

Prof. Dr. Reşat GENÇ

Prof. Dr. Ünsal YAVUZ

Doç. Dr. Bilge YAVUZ

 • 25 EKİM 2002: Yrd.Doç.Dr.Salih TUNÇ, Planlı Konferanslardan olan konferansını Budur Topçu Tugayı’nda sunmuştur.

 • 08 KASIM 2002:

“ATATÜRK’Ü ANMA TÖRENİ”

Konser: Akdeniz Üniversitesi Türk Musikisi Topluluğu

Konferans: “ATATÜRK ve HUKUK DEVRİMİ”

Prof. Dr. Gülnihal BOZKURT: Ankara Üniversitesi Hukuk Fak.Öğr.Üy.


 • 20 MART 2003:

Konferans: “TÜRK DÜNYASINDA NEVRUZ KUTLAMALARI”

Konuşmacı: Doç. Dr. Nebi ÖZTÜRK: Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

Halk Bilimi.


 • 28 MART 2003:

Konferans: “TÜRKİYE’NİN ÇEVRESİNDE BİR GÜVENLİK KUŞAĞI

OLUŞTURMANIN KOŞULLARI”

Konuşmacı:E.General Dr. Halil ŞİMŞEK: Haliç Üniversitesi Öğretim Görevlisi


 • 21 NİSAN 2003:

Merkez Müdür Yrd. Okt. Murat ÖNAL tarafından Üniversitemiz Rektörlüğünce düzenlenen şefler ve memurlar için geliştirme eğitiminde “Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi” dersi verilmiştir.


 • 21 NİSAN 2003:

Konferans: “AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ’NDE ERMENİ TOPLUMU ve

TÜRKİYE’YE YÖNELİK LOBİ FAALİYETLERİ”

Konuşmacı: Dr. Şenol KANTARCI: ASAM, Ermeni Araştırmaları Enstitüsü, YÖK,

Türk-Ermeni İlişkileri Milli Komitesi Üyesi


 • 02 EKİM 2003:

Radyo Konuşması: “CUMHURİYETE GİDEN YOL” (TRT Antalya Radyosu)

Konuşmacı: Prof. Dr. İsrafil KURTCEPHE


 • 09 EKİM 2003:

Radyo Konuşması: “DEMOKRAT ATATÜRK” (TRT Antalya Radyosu)

Konuşmacı: Merkezimiz Okutmanı Hatice AKIN


 • 13 EKİM 2003:

Radyo Konuşması: “DEĞİŞEN TÜRKİYE” (TRT Antalya Radyosu)

Konuşmacı: Merkez Müdür Yardımcısı Okt.Murat ÖNAL


 • 27 EKİM 2003:

Radyo Konuşması: “CUMHURİYET 80 YAŞINDA” (TRT Antalya Radyosu)

Konuşmacı: Merkez Müdür Yardımcısı Okt.Murat ÖNAL


 • 10 KASIM 2003:

“ATATÜRK’Ü ANMA TÖRENİ”

Konser: Akdeniz Üniversitesi Türk Musikisi Topluluğu

Konferans: “ÇAĞDAŞLAŞMA SÜRECİNDE ATATÜRK DEVRİMLERİNİN ÖNEMİ”

Konuşmacı: Doç. Dr. Neşe ÖZDEN: Ankara Ünv. DTCF Öğretim Üyesi

Sergi: “Atatürk Fotoğrafları” (İsmail Hakkı ÜNSAL’ın Fotoğraf Koleksiyonu)


 • KASIM 2003:

Konferans: “KÜRESELLEŞME ve TÜRKİYE’NİN ULUSAL GÜVENLİĞİ”

Konuşmacı: Prof. Dr. İsrafil KURTCEPHE


 • 16 ARALIK 2003: Merkezimiz Okutmanı Murat ÖNAL, TRT 1 Antalya Radyosu’nda “ANTALYA’NIN SON BİN YILI” sempozyumu hakkında açıklayıcı bir konuşma gerçekleştirmiştir.

 • 18-19 ARALIK 2003:

Sempozyum: “ANTALYA’NIN SON BİN YILI”

Sempozyum Düzenleme Komitesi: Prof. Dr. İsrafil KURTCEPHE

Okt. Murat ÖNAL, Yrd. Doç. Dr. Mustafa ORAL, Yrd. Doç. Dr. Haluk KORTEL, Dr. Meltem Begüm SAATÇI, Okt. Hatice AKIN, Araş.Gör.Ayşe BAKIRCILAR


 • 19 ARALIK 2003: “ANTALYA’NIN SON BİN YILI” konulu sempozyumda Merkez Müdür Yardımcısı Okt. Murat ÖNAL,1930’lu yıllarda Genç Cumhuriyetin Başlattığı Önemli Bir Girişim: Afyon-Antalya Demiryolu Hatlı” projesi (1 Nisan 1933)” konulu bir tebliğ sunmuştur.

 • 25 ARALIK 2003:

Konferans: “MESLEK ETİĞİ, PROBLEM ÇÖZME ve YARATICI DÜŞÜNCE”

Konuşmacı: Yrd. Doç. Dr. Mustafa ORAL tarafından Antalya İl Jandarma

Komutanlığında rütbeli personele hitaben verilmiştir.


 • 29 ARALIK 2003:

Radyo Konuşması: “1930’LU YILLARDA GENÇ CUMHURİYETİN BAŞLATTIĞI

ÖNEMLİ BİR GİRİŞİM: AFYON-ANTALYA DEMİRYOLU HATTI PROJESİ  (1 NİSAN 1933)” (TRT  Antalya Radyosu)

Konuşmacı: Merkez Müdür Yardımcısı Okt.Murat ÖNAL


 • 18 MART 2004:

Konferans: “ÇANAKKALE ZAFERİNİN ANLAM ve ÖNEMİ”

Konuşmacı: Prof. Dr. İsrafil KURTCEPHE


 • 19 MART 2004:

Konferans: “TÜRK DÜNYASINDA NEVRUZ”

Konuşmacı: Yrd. Doç. Dr. Haldun EROĞLU


 • 16 NİSAN 2004:

Konferans: “ATATÜRK İLKELERİ ve ÇAĞDAŞLAŞMA”

Konuşmacı: Prof. Dr. İsrafil KURTCEPHE


 • 21 NİSAN 2004: Prof.Dr.İsrafil KURTCEPHE, ETV’de  “KÜRESELLEŞME ve ULUSAL GÜVENLİK” konulu bir konuşma gerçekleştirmiştir.

 • 24 NİSAN 2004:

Prof.Dr.İsrafil KURTCEPHE tarafından ETV’de “ANNAN PLANI ve KIBRIS GERÇEĞİ” konulu bir konuşma gerçekleştirilmiştir.


 • 21 NİSAN – 6 MAYIS 2004:

2004 yılı Hizmet içi eğitim programında şefler ve memurlar için düzenlenen “Geliştirme Eğitimi” çerçevesinde verilen ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILAP TARİHİ dersleri, Merkez Müdür Yardımcısı Okt. Murat ÖNAL tarafından verilmiştir.


 • 3-4-5-6 MAYIS 2004:

Konferans: “ATATÜRKÇÜLÜK”

Konuşmacı: Prof.Dr.İsrafil KURTCEPHE tarafından Barış Kuvvetleri Komutanlığı birliklerine verilmiştir.


 • 06 MAYIS 2004:

Merkez Müdürü Yardımcısı Okt. Murat ÖNAL, Üniversitemiz Rektörlüğünce düzenlenen hizmet içi eğitimin farklı bir grubuna ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILAP TARİHİ dersi vermiştir.


 • 8 MAYIS 2004:

Prof. Dr. İsrafil KURTCEPHE, ETV’de “ERMENİ İDDİALARI ve GERÇEKLER” konulu bir konuşma gerçekleştirmiştir.


 • 24 MAYIS 2004:

Dr. Meltem Begüm SAATÇI, Hacı Dudu-Mehmet Gebizli  Lisesi 2. sınıf öğrencilerine; “ERMENİ SORUNU” konulu bir konferans verilmiştir.


 • 2 HAZİRAN 2004:

Dr.Meltem Begüm SAATÇI, 80. Yıl Cumhuriyet İlköğretim Okulu Öğretmenlerine “ERMENİ SORUNU” konulu bir konferans vermiştir.


 • 20 EYLÜL – 8 EKİM 2004:

Üniversitemiz birimlerinde şef kadroları için, “Görevde Yükselme” eğitimi çerçevesinde verilen ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILAP TARİHİ dersleri, Merkez Müdür Yardımcısı Okt. Murat ÖNAL tarafından verilmiştir.


 • 14-16 EKİM 2004:

Dr. Meltem Begüm SAATÇI, Romanya’da Second Balkan Conference Culturel Identitues’de bir bildiri sunmuştur.


 • 26 EKİM 2004 :

Sempozyum: “ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE ve MEDYA”

Konuşmacılar:           Rauf DENKTAŞ

Yrd. Doç. Dr. Necdet EKİNCİ

Prof. Dr. Ersan İLAL

Prof. Dr. Ali SARIKOYUNCU

Dr. Alev COŞKUN

Can ATAKLI

Güldal MUMCU

Prof. Dr. Ümit ATABEK

Orhan ERİNÇ

Altemur KILIÇ

Prof. Dr. Çetin YETKİN


 • 10 KASIM 2004:

“ATATÜRK’Ü ANMA GÜNÜ” düzenlenmiştir. Prof.Dr.Çetin YETKİN, “BİR İNSAN OLARAK ATATÜRK” konulu konferans vermiştir.

 • 22 KASIM 2004:

Sempozyum: “YABANCILARA TOPRAK SATIŞI ve SONUÇLARI”

Konuşmacılar: Prof. Dr. Çetin YETKİN

Yrd. Doç. Dr. Necdet EKİNCİ

Prof. Dr. Mümtaz SOYSAL

Vural SAVAŞ

Necdet SEVİNÇ


 • 12 OCAK 2005:

Açık oturum: “PATRİKHANE, MİSYONERLİK ve AZINLIKLAR”

Konuşmacılar: Prof. Dr. Çetin YETKİN: Akdeniz Üniversitesi Rektörlük Danışmanı

Yrd. Doç. Dr. Necdet EKİNCİ: Akdeniz Üniversitesi Atatürk İlkeleri

ve İnkılâp Tarihi Araştırma-Uygulama Merkezi Müdürü

Prof. Dr. Yalçın KÜÇÜK: Yazar

İsmail Hakkı ÜNAL: Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek

Kurulu Üyesi

Doç. Dr. Atilla ERDEN: Türkiye Alevi Bektaşi Federasyonu Genel

Sekreteri

Sevgi ERENEROL: Türk Ortodoks Patrikhanesi Basın Sözcüsü


 • 07 ŞUBAT 2005:

Merkez Müdürü Yardımcısı Okt. Murat ÖNAL tarafından, Üniversitemiz Rektörlüğünün düzenlemiş olduğu Aday Memur temel ve hazırlık eğitimleri programı çerçevesinde “Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi” dersi verilmiştir.


 • 24 ŞUBAT 2005:

Konferans: “DÜNDEN BUGÜNE KERKÜK ve MUSUL SORUNU”

Konuşmacılar: Yrd. Doç. Dr. Necdet EKİNCİ: Akdeniz Üniversitesi Atatürk İlkeleri

ve İnkılâp Tarihi Araştırma-Uygulama Merkezi Müdürü

Prof. Dr. Çetin YETKİN: Akdeniz Üniversitesi Rektörlük Danışmanı

Prof. Dr. Sina AKŞİN: Ankara Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi

Prof. Dr. Şükrü Sina GÜREL: Dışişleri Eski Bakanı

Prof. Dr. Suphi SAATÇI: Mimar Sinan Üniversitesi Öğretim Üyesi ve

Kerkük Vakfı Genel Sekreteri

Tuncay ÖZKAN: Gazeteci-Yazar


 • 18 MART 2005:

Açık Oturum: “TÜRK KÜLTÜRÜNDE NEVRUZ”

Konuşmacılar: Prof. Dr. Metin EKİNCİ

Doç. Dr. Evdokiya SARAÇYANU

Elmira CAHİYEVA


 • 18 NİSAN 2005:

Açık oturum: “DÜNDEN BUGÜNE KÖY ENSTİTÜLERİ”

Konuşmacılar: Prof. Dr. Çetin YETKİN: Akdeniz Üniversitesi Rektörlük Danışmanı

Yrd. Doç. Dr. Necdet EKİNCİ: Akdeniz Üniversitesi Atatürk İlkeleri

ve İnkılâp Tarihi Araştırma-Uygulama Merkezi Müdürü

Demirtaş CEYHUN

Mehmet BAŞARAN


 • 27 NİSAN 2005:

Seminer: “ATATÜRK İNKILAPLARI”

Konuşmacı: Dr. Meltem Begüm SAATÇI tarafından İbradı Kaymakamlığı 1. Altı Aylık Hizmet İçi Eğitimi kapsamında verilmiştir.


 • 13 NİSAN 2005:

Açık oturum: “ERMENİ SORUNUNUN DÜNÜ ve BUGÜNÜ”

Katılımcılar:  Prof. Dr. Çetin YETKİN: Akdeniz Üniversitesi Rektörlük Danışmanı

Prof. Dr. Enver KONUKÇU: Atatürk Üniversitesi

Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Başkanı

Dr. Bilal ŞİMŞİR: Emekli Büyükelçi – Yazar

Yrd. Doç. Dr. Necdet EKİNCİ: Akdeniz Üniversitesi Atatürk İlkeleri

ve İnkılâp Tarihi Araştırma-Uygulama Merkezi Müdürü


 • 12 MAYIS 2005:

Merkez Müdür Yardımcısı Okt. Murat ÖNAL tarafından, şefler ve memurlar hizmet içi eğitimi programı kapsamında ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILAP TARİHİ dersi verilmiştir.


 • 14-26 TEMMUZ 2005:

Manheim, Duisburg, Freiburg Heilbron’da (Almanya)   Avrupa Atatürkçü Düşünce Dernekleri Birliği tarafından gerçekleştirilen Uluslararası toplantıda Merkez Müdürü Yrd. Doç. Dr. Necdet EKİNCİ tarafından, sunulan konferans: “KÜRESELLEŞMENİN TÜRKİYE’NİN İÇ ve DIŞ SİYASASINA YANSIMALARI”- KÜRESELLEŞEN DÜNYADA TÜRKİYE-


 • 06 EKİM 2005

Açık Oturum: “SİYASET, EĞİTİM ve ÜNİVERSİTE”

Konuşmacılar: Prof. Dr. Nusret ARAS : Ankara Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Yücel AŞKIN: Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. R. Ferit BERNAY: On Dokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü


 • 27 EKİM 2005

Konferans : “TÜRKİYE NEREYE GİDİYOR?”

Konuşmacı: Osman PAMUKOĞLU: Emekli Tümgeneral – Yazar

Katkıda Bulunan Basın Mensupları : Özdemir İNCE: Hürriyet Gazetesi Yazarı

Merdan YANARDAĞ: Kanal Türk

Vedat YENERER: Yeniçağ Gazetesi Yazarı


 • 10 KASIM 2005

“ULU ÖNDER ATATÜRK’Ü ANMA TÖRENİ”

İletişim Araştırma-Uygulama Merkezi ile, Merkezimizin ortaklaşa olarak hazırlayıp sunduğu “Mustafa Kemal ATATÜRK Antalya’da” konulu belgesel, Üniversitemiz Atatürk Konferans Salonunda gösterime sunulmuştur.

Bu belgesel, İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ümit ATABEK ve Merkez Müdürümüz Yrd. Doç. Dr. Necdet EKİNCİ tarafından hazırlanmıştır.

Konferans: “ATATÜRK’TEN GÜNÜMÜZE KIBRIS”

Konuşmacı: K.K.T.C. 1. Cumhurbaşkanı Rauf DENKTAŞ


 • 24 KASIM 2005

Açık Oturum: “TÜRK ULUSAL VARLIĞINA YÖNELİK TEHDİTLER”

Konuşmacılar: Dr. Turhan ÇÖMEZ: AKP Balıkesir Milletvekili

Dr. Agâh Oktay GÜNER: Kültür Eski Bakanı

Dr. Doğu PERİNÇEK: İşçi Partisi Genel Başkanı

Dr. Hurşit TOLON: Emekli Orgeneral

Yrd.Doç. Dr. Necdet EKİNCİ : Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi

Araştırma-Uygulama Merkezi Müdürü


 • 22 ARALIK 2005

Açık Oturum: “KOMPLO TEORİLERİ ve GERÇEKLER”

Konuşmacılar: Prof. Dr. Mahir KAYNAK: MİT Eski Daire Başkanı

Dr. Erol MÜTERCİMLER: Araştırmacı – Yazar

Osman ÖZBEK: Emekli Tümgeneral – Araştırmacı, Yazar

Abdurrahman DİLİPAK: Gazeteci – Yazar

Yrd.Doç. Dr. Necdet EKİNCİ : Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi

Araştırma-Uygulama Merkezi Müdürü


 • 16 ŞUBAT 2006

Açık Oturum: “ORHAN PAMUK ve HRANT DİNK DAVALARI IŞIĞINDA

DÜŞÜNCE ÖZGÜRLÜĞÜ NEDİR? NE DEĞİLDİR?”

Konuşmacılar:  Doç. Dr. Kemal GÖZLER: Koç Üniversitesi

Hukuk Fakültesi Öğr. Üyesi

Hüseyin Mümtaz BAYAZITOĞLU: Emekli Albay

Araştırmacı-Yazar

Hrant DİNK: Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni

Oral ÇALIŞLAR: Cumhuriyet Gazetesi Yazarı


 • 27 MART 2006

Konferans: “ŞU ÇILGIN TÜRKLER”

Konuşmacı: Turgut ÖZAKMAN: Yazar


 • 13 NİSAN 2006

Konferans: “NİSAN 2006’DA TÜRKİYE ve DÜNYA”

Konuşmacı: 9. Cumhurbaşkanı Süleyman DEMİREL


 • 24 NİSAN 2006:

Konferans: “AYDINLANMA FELSEFESİ IŞIĞINDA BİR ÇAĞDAŞLAŞMA

MODELİ”

Konuşmacı: Yrd. Doç. Dr. Necdet EKİNCİ tarafından Korkuteli Meslek

Yüksekokulu’nda verilmiştir.


01 KASIM 2006

Açık Oturum: “BÜYÜK ORTADOĞU PROJESİ ve ORTADOĞU’DAKİ

GELİŞMELER”

Konuşmacılar:  Doç. Dr. Hasan ÜNAL: Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler

Doç. Dr. Rafig İSMAİLOV: Bakü Devlet Üniversitesi Uluslararası İlişkiler

Nuzhet KANDEMİR: Emekli Büyükelçi

Hüsnü MAHALLİ: Gazeteci-Yazar


10 KASIM 2006

Konferans:       “ATATÜRK DEVRİMLERİ ve GÜNÜMÜZ”

Konuşmacı:      Prof. Dr. Tahsin YÜCEL


15 KASIM 2006

Açık Oturum: “ATATÜRK’ÜN HUKUK DEVRİMİ ve AVRUPA BİRLİĞİ”

Konuşmacılar:  Prof. Dr. Meral SAĞIR: Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Ahmet MUMCU: Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Sabih KANADOĞLU: Yargıtay Onursal Cumhuriyet Başsavcısı

Av. Nazan MOROĞLU: İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi


22 KASIM 2006

Açık Oturum: “MEDENİYETLER ÇATIŞMASI ve DİNLER ARASI DİYALOG”

Konuşmacılar:  Prof. Dr. Yaşar Nuri ÖZTÜRK: Halkın yükselişi Partisi Genel Bşk.

Prof. Dr. Alpaslan IŞIKLI: Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi

Prof. Dr. Yümni SEZEN: Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Doç. Dr. Attila ERDEN: Türkiye Alevi-Bektaşi Federasyonu Bşk.


21 ARALIK 2006

Konferans: “İLK HAÇLI SEFERİ ve DİNLER ÇATIŞMASI”

Konuşmacı: Jean Michel THIBAUX


22 MART 2007

Konferans                    :“Tarihsel Süreçte ve Günümüzde Alevilik”

Konuşmacılar               :Mehmet YAMAN: Alevi Dedesi

Ali Tayyar ÖNDER: Araştırmacı-Yazar

Cemal ŞENER: Araştırmacı-Yazar

Dr. Cenksu ÜÇER: Diyanet İşleri Başkanlığı


10 MAYIS 2007

Ödül Töreni                 :“Atatürkçü  Düşünceye  Katkıda Bulunanlar”

Konferans                    :“Avrasyalı Olmak”

Konuşmacılar:              Banu AVAR

Mustafa  BALBAY


27 EYLÜL 2007

Açık Oturum                :“22 Temmuz Seçimleri ve Demokrasi”

Konuşmacılar               :Anıl ÇEÇEN

Nihat GENÇ

Arslan BULUT


22 24 KASIM 2007

Sempozyum                 :“20. Yüzyılda Antalya”

Katılımcılar                  :Prof. Dr. Tuncer BAYKARA, Prof. Dr. Sevinç GÜÇLÜ, Prof.Dr. Kani

IŞIK,  Prof.Dr Ahmet ÖZGİRAY, Prof.Dr.Bekir DENİZ, Prof. Dr.

Mehmet Akif ERDOĞRU, Doç. Dr. Mustafa ORAL, Doç. Dr. İryna M.

DRYGA, Doç. Dr. Nesrin TAĞIZADE KARACA, Yrd. Doç. Dr. Salih

TUNÇ, Yrd. Doç. Dr. Kenan ARIBAŞ, Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ali Galip

ALÇITEPE, Yrd. Doç. Dr. Tarana ABDULLA, Yrd. Doç. Dr. Selçuk

UYGUN,Yrd. Doç. Dr. Yüksel KAŞTAN, Yrd. Doç. Dr. Emine

ALÇITEPE, Yrd.Doç.Dr.Hilmi DEMİRKAYA, Yrd. Doç. Dr. Muhammet

GÜÇLÜ, Yrd. Doç. Dr. Mustafa GÜNDÜZ, Dr. Şaban ORTAK, Dr.

Malike BİLEYDİ KOÇ, Dr.Mehmet Ali BAŞARAN, Dr.Cemali SARI,

Dr.Elif Özlem AYDIN, Dr. Yaşar KALAFAT, Dr.A.Serap FIRAT,

Öğr.Gör. Emel M. ORAL, Öğr.Gör.Aydın BEDEN, Okt.Bengi KÜMBÜL,

Okt. Serap SARIHAN, Araş. Gör. Emine ATMACA, Araş. Gör. Fatma

ŞİMŞEK, Araş. Gör. Güven DİNÇ, Hasan EKİN, Araş. Gör. Özgür BAL

UZUN, Ebru MANAVOĞLU, N.Özgür KUTLU, Faruk Nafiz KOÇAK,

Yusuf CENGİZ,  Şakir ŞEN, T.M.P. DUGGAN, Ali YILDIZ, Faysal

MAYAK, Galip BÜYÜKYILDIRIM, İsmail YILDIZ, Mehmet AK,

Mikhail, KOZHEMYAKIN, Musa SEYİRCİ, Sadettin ERTEN


 • 27 EKİM 2008

Konferans: “CUMHURİYET KAZANIMLARI”

Konuşmacı: Doç.Dr.Neşe ÖZDEN Ankara Üniversitesi

Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Öğretim Üyesi


 • 10 KASIM 2008

Konferans: “ÖZEL YAŞAMI İLE ATATÜRK”

Konuşmacı: Prof.Dr. H.Yavuz ERCAN


 

 • 12 MART 2009

Panel : “12 MART M. AKİF ERSOY’ U ANMA VE İSTİKLAL MARŞI’ NIN

KABULÜNÜN KUTLANMASI”

Konuşmacı : Prof. Dr. Olcay ÖNERTOY


 • 18 MART 2009

Konferans      : “BİR ÇANAKKALE KONUŞMASI : VATAN SAĞOLSUN”

Konuşmacı     : Yrd. Doç. Dr. Cezmi KARASU

Osmangazi Üniversitesi Tarih Böl.Öğretim Üyesi


 • 20 MART 2009

Konferans      : “NEVRUZ”

Konuşmacı     : Prof. Dr. Saadettin GÖMEÇ Ankara Üniversitesi

Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Öğretim Üyesi


 • 08. NİSAN. 2009

Panel                : “ERMENİ MESELESİ”

Başkan             :  Prof. Dr. Yavuz ERCAN


Konuşmacılar :  Prof. Dr. Kemal ÇİÇEK

“Amerika’nın Ermeni Meselesindeki Rolü”


Doç. Dr. Seyit SERTÇELİK

“Kafkas Cephesinde Savaşan Gönüllü Ermeni Birlikleri”


Yrd. Doç. Dr. Berna TÜRKDOĞAN UYSAL

“ Ermeni Meselesi’nde Rum Ermeni İşbirliği”

 

Fotoğraf Sergisi : “Ermenilerin Anadolu’ da Yaptıkları Katliamlar”

Yer      : Atatürk Konferans Salonu Fuayesi

Saat     : 10:30


 • 10 KASIM 2009

Konferans        : ‘Bir Cumhuriyet ve Atatürk Güzellemesi’

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tarih ve Gençlik Spor Kulubü Sanat Grubu

Yöneten          : Yrd. Doç. Dr. Cezmi KARASU

Yer                 : Atatürk Konferans Salonu

Saat               : 10:00


 • 20 KASIM 2009

Program          :‘Ateşe Dönen Dünya Sarıkamış

14:00             :Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı

14:05             :Açılış Konuşması

14:15             :Müzik Dinletisi ‘Sarıkamış Türküleri ‘

Şef                 :Okutman Yusuf YILDIZ

14:40             :Konferans

Yer                 :Atatürk Konferans Salonu Akdeniz Üniversitesi-Kampüs/ANTALYA


 • 18 MART 2010

Konferans        :’Çanakkale Destanı’

Konuşmacı       :Prof.Dr. Cemalettin TAŞKIRAN

Yer                  :Atatürk Konferans Salonu Akdeniz Üniversitesi-Kampüs/ANTALYA

Saat                :15:00


 • 22 MART 2010

Program          :‘Bir Kültür Geleneği Nevruz’

Açılış Konuşması

Kültür ve Turizm Bakanlığı,Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Ankara Türk Dünyası Müzik Topluluğu’nun Gösterisi

İkram(Etli Pilav-Ayran)

Yer                  : Akdeniz Üniversitesi -Atatürk Konferans Salonu

Saat                : 14:00


 • 26 NİSAN 2010

Konferans        :‘1915’den Günümüze Türk Ermeni İlişkileri’

Konuşmacı       :Prof.Dr.Yavuz ERCAN

Yer                   :Atatürk Konferans Salonu Akdeniz Üniversitesi KAMPÜS

Saat                 : 14:00


 • 10 KASIM 2010

Konferans         :‘Atatürk Döneminde Türkiye’de Demokratikleşme Çabaları’

Konuşmacı        :Prof.Dr.İhsan GÜNEŞ

Yer                     :Atatürk Konferans Salonu Akdeniz Üniversitesi

Saat                  :10:30


 • 26 NİSAN 2011

Panel                :’Türk-Ermeni İlişkileri ve 27 Mayıs 1915 Sevk ve İskan Kanunu’

Panelistler       :Doç.Dr. Enis ŞAHİN – Doç.Dr. İbrahim Ethem ATNUR

Yer                    :Atatürk Konferans Salonu Akdeniz Üniversitesi

Saat                  :14:00


 • 10 KASIM 2011

Konferans        :’Atatürk ve Türk Hukuk Reformu’

Konuşmacı      :Prof.Dr.Muharrem KILIÇ

Yer                     :Atatürk Konferans Salonu Akdeniz Üniversitesi

Saat                   :10:10


14 KASIM 2013

Cumhuriyetimizin Kurucusu Ulu Önder Atatürk’ün aramızdan ayrılışının 75. yıldönümü nedeniyle Üniversitemiz Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğümüzce  düzenlenen “Atatürk’ü Anma Töreni”ni  onurlandırmanızı diliyoruz.

 

Yrd. Doç. Dr. Hatice AKIN ZORBA                                            Prof. Dr. İsrafil KURTCEPHE
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Akdeniz Üniversitesi Rektörü
Arş.-Uyg. Merkezi Müdürü

Tarih  : 14 Kasım 2013, Perşembe
10:00:Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı

Açılış Konuşması

Yer: A.Ü. Atatürk Konferans Salonu                                                                                                                         

10:15: Konferans:

“Atatürk’ün Yüksek Kişiliği” 

Prof. Dr. İbrahim ÖZPEK

Yer: Akdeniz Üniversitesi Atatürk Konferans Salonu


 • 10 KASIM 2014

Konferans :`Atatürk ve Türk Modernleşmesi`

Konuşmacı :Doç.Dr.Şenol KANTARCI

Yer :Atatürk Konferans Salonu Akdeniz Üniversitesi

Saat :10:15


 • 18 MART 2015

Program:” 18 Mart Zaferi ”

Konuşmacı:Yrd.Doç.Dr. Ahmet ESENKAYA

Yer :Atatürk Konferans Salonu Akdeniz Üniversitesi

Saat:10:15

0

Linklerimiz

Misyon

Vizyon

İletişim

Akdeniz Üniversitesi
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi 07070 Antalya
Tel: 0 242 310 17 59
Tel: 0 242 310 69 25 - fax