Kuruluş Amacı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ ARAŞTIRMA-UYGULAMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN KURULUŞ AMACI

11.06.1997 tarih ve 23016 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren “Akdeniz Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma-Uygulama Merkezi Yönetmeliği”nde belirtilen Merkez Müdürlüğü’nün amaç ve görevleri şunlardır:

1- Anayasal düzeni koruyucusu, milli birlik ve beraberliği sağlayıcı, Türk Milletini Atatürkçü düşünce, Atatürk İlke ve İnkılapları doğrultusunda ve Milli Kültür, Ülkü ve değerleri etrafında bütünleştirici araştırma ve incelemeler yapmak,

2- Türklüğü, Türk Milletini, Türk Vatanını ve devletin geleceğini ilgilendiren bütün konularda inceleme ve araştırmalar yapmak, konferans, seminer, sempozyum ve paneller düzenlemek,

3- Yapılan araştırma ve incelemelerde elde edilen sonuçları yaymak,

4- Yukarıda belirtilen konularda yurtdışında ve yurtiçindeki öğrenim kurumları dahil kamu tüzel kişileri ile özel kişiler tarafından yapılan çalışmaları takip ve teşvik etmek,

5- Üniversitemiz Fakülte ve Yüksekokullarında okutulmakta olan “Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi” derslerini verecek öğretim elemanlarının organizasyonunu yapmak.

Eklenme tarihi :16.08.2022 09:04:14
Son güncelleme : 16.08.2022 09:04:14