Tarihçe

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ ARAŞTIRMA-UYGULAMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN KURULUŞ TARİHÇESİ

1982 yılında kurulmuş bulunan üniversitemizde; 1 Kasım 1982 tarihinde, rektörümüz Prof. Dr. Necat TÜZÜN’ün Başkanlığında, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Demirtaş KOCAÇITAK, Prof. Dr. T. Aslan AKSU, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Rüknettin TANALP, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali KEÇELİ, Tıp Fakültesi Senatörü Prof. Dr. Korkut YALTKAYA, Mühendislik Fakültesi Senatörü Doç. Dr. Bekir ÖZER, Antalya Meslek Yüksekokulu Müdürü Enis Erdem ECE, Burdur Eğitim Yüksekokulu Müdürü Ercan KABAL’ın katılımlarıyla gerçekleştirilen senato toplantısında alınan bir kararla “Akdeniz Üniversitesi Atatürk Devrimleri ve İlkeleri Araştırma Merkezi” adıyla bir merkez kurulması uygun görülmüştür.

 

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 22.05.1986 tarihli yazısı gereği, Merkezimizin adının; “Akdeniz Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi” olarak değiştirilmesi, 30.05.1986 tarihli üniversite senatosu toplantısında karara bağlanmıştır.

Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı bir birim olarak 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 7. maddesinin (d) bendinin 2. paragrafı uyarınca kurulan merkezimizin amaç ve görevleri, 23 Mart 1989 günü 20117 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Merkez Yönetmeliğinde,  Anayasal düzeni koruyucu, milli birlik ve beraberliği sağlayıcı, Türk Milletini Atatürkçü düşünce, Atatürk İlke ve İnkılapları doğrultusunda ve Milli Kültür, ülkü ve değerleri etrafında birleştirici araştırma ve incelemeler yapmak; Türklüğü, Tük Milletini, Türk Vatanını ve devletin geleceğini ilgilendiren bütün konularda inceleme ve araştırmalar yapmak; konferans, seminer, sempozyum ve paneller düzenleme;  Yapılan araştırma ve incelemelerde elde edilen sonuçları yaymak; belirtilen konularda yurtdışında ve yurtiçindeki öğretim kurumları dahil kamu tüzel kişileri ile özel kişiler tarafından yapılan çalışmaları takip ve teşvik etmek şeklinde belirlenmiştir.

Bu prensipler çerçevesinde çalışmalarını sürdüren Merkezimiz yeni yönetmelik gereğince üniversitemiz birimlerinde Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi derslerini okutan öğretim elemanlarından oluşan ilk Merkez Genel Kurulu 20 Nisan 1989 günü toplanarak Merkez Yönetim Kurulunu seçmiş ve yıllık faaliyet programını belirlemiştir.

1982 yılında kurularak faaliyetlerine başlayan Merkezimiz, halen Üniversitemizin fakülte ve yüksekokullarında okutulan Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi derslerinin koordinasyonunu gerçekleştirmekte ve  sempozyum, konferans gibi çeşitli faaliyetlerini de sürdürmektedir.

Merkezimizde Kuruluşundan İtibaren Görev Yapan Merkez Müdürleri ve Yardımcıları:

1. Doç. Dr. Mete SAVEREN (Müdür)

2. Prof. Dr. Necat TÜZÜN (Müdür)

3. Dr. Hakkı DEMİREL (Müdür)- Necdet EKİNCİ (Müdür Yrd.)

4. Prof. Dr. Çetin YETKİN (Müdür)- Necdet EKİNCİ (Müdür Yrd.)

5. Prof. Dr. Fuat Bozkurt (Müdür)- Okt. Salih TUNÇ (Müdür Yrd.)

6. Prof. Dr. Musa ÇADIRCI (Müdür)-Necdet EKİNCİ (Müdür Yrd.)

7. Prof. Dr. Mustafa AKAYDIN (Müdür)-Necdet EKİNCİ (Müdür Yrd.)

8. Prof. Dr. İsrafil KURTCEPHE (Müdür)-Yrd. Doç. Dr. Salih TUNÇ (Müdür Yrd.)

9. Prof. Dr. İsrafil KURTCEPHE (Müdür)-Okt. Murat ÖNAL (Müdür Yrd.)

10. Yrd. Doç. Dr. Necdet EKİNCİ (Müdür)-Okt. Murat ÖNAL (Müdür Yrd.)

11. Doç. Dr. Mustafa ORAL (Müdür)-Okt. Murat ÖNAL (Müdür Yrd.)

12. Prof. Dr. Adil DAĞISTAN (Müdür)-Okt. Murat ÖNAL (Müdür Yrd.)

13. Doç. Dr. Haldun EROĞLU (Müdür)- Okt. Hatice AKIN (Müdür Yrd.)

14. Doç. Dr. Salih TUNÇ (Müdür)- Yrd. Doç. Dr. Hatice AKIN (Müdür Yrd.)

15. Yrd. Doç. Dr. Hatice AKIN ZORBA (Müdür)- Yrd. Doç. Dr. Erdal TAŞBAŞ (Müdür Yrd.)

16. Dr. Öğr. Üyesi Aydın BEDEN (Müdür) – Öğr. Gör. Murat ÖNAL (Müdür Yardımcısı)

17. Prof. Dr. Ahmet KÖÇ (Müdür) – Öğr. Gör. Fatma ÇETİN (Müdür Yardımcısı) ve Öğr. Gör. Murat BOZ (Müdür Yardımcısı)

18. Prof. Dr. Cengiz TOKER (Müdür V.) – Öğr. Gör. Fatma ÇETİN (Müdür Yardımcısı) ve Öğr. Gör. Murat BOZ (Müdür Yardımcısı)

Eklenme tarihi :16.08.2022 09:03:36
Son güncelleme : 16.08.2022 09:03:36